Η MILTECH HELLAS SA  συμμετείχε από 7-9/2/2023 στο  Συνέδριο και την Έκθεση καινοτομίας που διοργανώθηκε με επιτυχία για πρώτη φορά, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment